งานสัมนา "พัฒนาทักษะงานขาย"

งานสัมนา "พัฒนาทักษะงานขาย"

[News] 24 Jun 2014 - 13:53:30

ศูนย์พัฒนาผีมือแรงงาน จ.นครปฐมร่วมกับบริษัท เอเอ็มพี อินเตอร์เนชั่นแนล และ เอ ไอ พี จำกัด ได้จัดสัมนาหลักสูตร “พัฒนาทักษะงานขาย” ให้กับพนักงานในส่วนงานขาย เมื่อวันที่ 28 - 30 พ.ค. 57 ที่ผ่านมา ที่สำนักงานนิติบุคคลแฟคตอรี่แลนด์ 1 โดยได้รับเกียรติจาก อ.ภูดิศ พรแก้วสุกใส รับหน้าที่เป็นวิทยากรในครั้งนี้