ทีมงานบริษัท วีเคน จากประเทศเดนมาร์ก เข้าพบลูกค้าและเยี่ยมชมโรงงาน

ทีมงานบริษัท วีเคน จากประเทศเดนมาร์ก เข้าพบลูกค้าและเยี่ยมชมโรงงาน

[News] 24 Jun 2014 - 14:35:23

วันที่ 13 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา Mr. Anders T. Blumenfeld (International Export Manager) และ Mr. Søren M. Schmidt (Regional Export Manager) จากบริษัท วีเคน ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท เอเอ็มพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พร้อมทั้งร่วมหารือแนวทางการตลาดของสินค้ากลุ่ม Hygienic Cleaning Tools ในประเทศไทย

วันที่ 13 มิถุนายน 2557 ทีมงานบริษัท วีเคน จากประเทศเดนมาร์ก ได้เข้าเยี่ยมชม เทสโก้ โลตัส ไฮเปอร์มาเก็ต สาขาพระราม 3 โดยมีผู้จัดการแผนกอาหารสดเป็นผู้พาชมส่วนจัดเตรียมและประกอบอาหาร ในปัจจุบัน เทสโก้ โลตัส (ประเทศไทย) ได้ให้ความไว้วางใจและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ทำความสะอาดฟู้ดเกรดแบรนด์วีเคน ในแผนกต่างๆดังนี้ แผนกเบเกอรี่ แผนกอาหารสดประเภทเนื้อสัตว์ แผนกอาหารสดประเภทอาหารทะเล แผนกผัก ผลไม้ รวมถึงจุดบริการขายเครื่องดื่มในบริเวณฟู้ดคอร์ท

วันที่ 16 มิถุนายน 2557 ทีมงานบริษัท วีเคน เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ซีพี ผลิตภัณฑ์อาหาร (หนองจอก) โดยมีคุณ เติมสินธ์ (เจ้าหน้าที่อนามัยประจำโรงงาน) เป็นผู้นำชมสายการผลิตและการใช้งานอุปกรณ์ทำความสะอาดฟู้ดเกรดของบริษัท วีเคน ด้วยอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพสูง (ได้รับการยอมรับจาก FDA และ EU) มีความทนทานและยังมีสีให้เลือกหลากหลาย ทำให้สามารถตอบโจทย์ในการทำระบบสุขอนามัยภายในโรงงานอาหารได้อย่างเหมาะสม ทำให้อุปกรณ์ทำความสะอาด  วีเคนจึงถูกเลือกให้ใช้ในโรงงานผลิตและแปรรูปอาหารของบริษัทในเครือ ซีพี