“ยีสต์สกัด” นอกจากจะช่วยในเรื่องของการเสริมรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการให้กับอาหารและเครื่องดื่มแล้วนั้น ยังสามารถที่จะนำมาใช้เสริมรสชาติของอาหารที่ทำจากพืช (Plant-based products) ได้อีกด้วย ซึ่งมีคุณประโยชน์หลากหลายอาทิเช่น

✅ เสริมรสชาติของอาหารให้อร่อยมากขึ้น
✅ ช่วยกลบกลิ่นส่วนประกอบที่มาจากพืชตระกูลถั่ว เมล็ดพืช ธัญพืช ฯลฯ
✅ ช่วยปรับเนื้อสัมผัสของอาหารให้น่าทานมากขึ้น
✅ ช่วยลดปริมาณการใช้เกลือ น้ำตาล และไขมัน
✅ ส่วนประกอบจากธรรมชาติ 100%