🔹 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ทางบริษัท เอเอ็มพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับเกียรติจากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เข้าบรรยายทางวิชาการและประโยชน์การใช้ Yeast Extract สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อใช้เสริมรสชาติอาหารให้อร่อยกลมกล่อมและเป็นเอกลักษณ์ พร้อมกับทดสอบด้านประสาทสัมผัสด้านรสชาติของ Yeast Extract และชิมตัวอย่างผงปรุงรสชีสโดยใช้ Yeast Extract ที่ให้กลิ่นและรสชาติชีส ซึ่งปราศจากผลิตภัณฑ์นมวัว เพื่อเป็นแนวทางและไอเดียใหม่ ๆ ให้กับน้องนิสิตได้นำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและ Biotechnology ได้ในอนาคต 💡✨

 

          ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณคณาจารย์และน้อง ๆ นิสิตเป็นอย่างสูง ที่ให้โอกาสได้เข้ามาแบ่งปันความรู้ในผลิตภัณฑ์ Yeast Extract แบรนด์ Bio Springer ในครั้งนี้ด้วยค่ะ 😊🙏💖